Vi lagrar personuppgifter

Rydaholms Järnhandel samlar inte in några personuppgifter aktivt, utan alla uppgifter som finns i våra register har lämnats till oss av respektive person med samtycke att dessa uppgifter ska finnas registrerat hos oss i syfte att fakturera personen i fråga för gjorda kreditköp hos oss.

De uppgifter som lagras om en kund i detta syfte är: namn, adress, telefonnummer och mailadress.

Personuppgifter som lagras i vårt register sparas tills vidare.

Vill du ta bort dina uppgifter hos oss?

För att ta bort dina personuppgifter ur vårt register, ta kontakt med personuppgiftsansvarig:

Carl-Axel Tollsterncarlaxel@rydaholmsjarn.se0705 308 308